dimarts, 25 d’abril de 2017

Bosc de Mas Julià (Tordera) 23/4/2017... el donem ja per mort?

El Bosc de Mas Julià era una Roureda de roure pènol inundable amb freixes i altres arbres de ribera propis de la zona (principalment freixes, oms i algun vern) d'unes 2 hectàrees amb hàbitats d'interès comunitari i d'alt valor herpetològic a un raconet del Pla d'Anyells (Tordera).

Tot i que inclòs a l'Inventari de zones humides de Catalunya amb codi 05002107 Bosc de Mas Julià, és una de les zones humides de la Tordera que van quedar fora del PEIN primer i de la XN2000 més tard tot i ser un espai d'alt valor ecològic.

Fa temps que està drenat mitjançant canalets (tal i com consta ja a la fitxa del 2006) i segurament és a on millor es pot veure l'efecte sobre la flora d'aquesta alteració amb el pas del temps... bardisses i espècies ruderals ja dominen el sotabosc. L'any passat pensava que era cosa de la sequera però enguany, tot i les pluges que sí han inundat altres espais, continua sec i es pot veure com l'aigua corre pels canals i surt a la mateixa velocitat que entra... recentment s'ha tornat a baixar considerablement la cota d'inundació.

Comparativa d'un mateix racó del Bosc de Mas Julià...
a dalt, primavera del 2006
a sota, primavera del 2017

Aquest diumenge en visita ràpida es pot veure com aquests canalets s'han netejat i aprofundit recentment (lluny de eliminar-los per recuperar l'espai), s'ha obert un camí d'uns 2 metres d'ample amb abocament de sauló de sud a nord (paral·lel al canal que creua tota la roureda) i el camí d'accés al Mas que el creua (que al seu dia es va fer, ni tansols consta a l'ortofoto de la fitxa) s'ha eixamplat i omplert de sauló segurament prèvia transformació a carretera asfaltada tal i com està fent l'ajuntament a tot el municipi amb finançament de la Diputació (i els és igual que sigui pel mig d'una zona humida o pels espais PEIN i XN2000 com l'Estany de Can Torrent, per exemple).

Cal recordar que parlem d'espais de reduïdes dimensions (2 ha en aquest cas) on aquesta mena d'actuacions impliquen una alteració important de tot l'espai, no d'un espai de centenars o milers d'hectàrees on l'afectació és limitada.

Obertura de nou camí, eixamplat d'un camí obert fa uns anys (posterior a la redacció de la fitxa de l'Inventari de zones humides de Catalunya del desembre 2006), i ompliment amb sauló, segurament actuacions prèvies a l'asfaltat com es pot apreciar per marques fluerescents i estaques al seu recorregut...

Donem ja per mort el Bosc de Mas Julià? Lo de "zona humida" ja ho podem treure del tot, a on abans dominaven el càrex, els ranuncles i altres plantes hidròfiles com Ophioglossum vulgatum, Galium palustre o Callitriche stagnalis, ara dominen les bardisses, les plantes ruderals o més típiques d'un alzinar que d'un retall de bosc inundable... quan no directament sota una capa de sauló.

O mirem de recuperar lo que sigui possible? I és que simplement retornant la inundabilitat de l'espai i desbrossant la vegetació al·lòctona i ruderal... i poca cosa més... la vegetació hidròfila (encara present tot i que arraconada) i els hàbitats d'interès comunitari es poden recuperar ràpidament perquè tenen una capacitat de autoregeneració impressionant a la que tornen les condicions hídriques adients.

Algunes imatges del Bosc de Mas Julià (Tordera) d'aquest diumenge 23/4/2017...