dimecres, 26 d’abril de 2017

Desembocadura de la Tordera 26/4/2017


Aquest migdia en visita a la desembocadura de la Tordera...

1 Gaig blau (Coracias garrulus)
només arribar a l'aparcament posat a un dels pollancres, marxa volant direcció Blanes creuant el riu
1 Agró blanc (Casmerodius albus)
4 Agrons rojos (Ardea purpurea), junts
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Martinet menut (Ixobrychus minutus) femella
mínim 2 Martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
3 Cames llargues (Himantopus himantopus)
2 Batallaires (Philomachus pugnax)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
unes 5 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
mínim 2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 3 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
mínim 1 Xot (Otus scops), escoltat
Gavians argentats (Larus michahellis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
mínim 3 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
2 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
2 Puputs (Upupa epops)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Merles (Turdus merula)
2 Ballesters (Apus melba)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) femella
1 Papamosques gris (Muscicapa striata)
1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) femella
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
mínim 2 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Agró blanc (Casmerodius albus)...

Agrons rojos (Ardea purpurea)...

Cames llargues (Himantopus himantopus)...

Còlit gris (Oenanthe oenanthe), avui hi ha pas fort i hi ha a tot arreu on miris...

i gràcies... ni amb la pluja deixen de portar el gos a la desembocadura!!!...


Els Lliris grocs (Iris pseudacorus) de la desembocadura ja comencen a florir...

Algunes imatges de la desembocadura de la Tordera...