dilluns, 24 d’abril de 2017

Pla d'Anyells (Tordera) 23/4/2017


Fa temps que dic que el Pla d'Anyells (Tordera), i els camps que l'envolten, són la joia de la corona de totes les planes al·luvials de la Tordera. És l'indret amb més biodiversitat de tot el municipi amb diferència. No hi ha tàxon vegetal o animal que no estigui representat i en una tarda es poden recórrer tots els hàbitats representatius de la Baixa Tordera.

Aquest diumenge tarda fent quilòmetres per la plana en recerca ornitològica, a més a més de les orquídies i altres del Prat de dall...

2 Serps verda (Malpolon monspessulanus)
1 Serp blanca (Rhinechis scalaris)
1 Serp d'aigua (Natrix maura)
2 serps sense identificar entre la vegetació
Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
capgrossos de Tòtil comù (Alytes obstetricans)
Granotes pintades (Discoglossus pictus) i capgrossos
capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

2 Milans negres (Milvus migrans), niu localitzat
1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
3 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Aligot vesper (Pernis apivorus)
1 Astor (Accipiter gentilis)
mínim 2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
3 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
mínim 2 Xots (Otus scops)
1 Mussol comú (Athene noctua)
1 Corb (Corvus corax)
5 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
2 Martinets blancs (Egretta garzetta)
1 Becadell comú (Gallinago gallinago)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
1 Xivita (Tringa ochropus)
1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Guatlla (Coturnix coturnix) aixecada
5 Perdius roges (Alectoris rufa)
1 Faisà (Phasianus colchicus) mascle
2 Colltorts (Jynx torquilla), junts
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
4 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
2 Picots verds (Picus viridis)
mínim 2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
3 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
mínim 2 Oriols (Oriolus oriolus)
3 Puputs (Upupa epops)
12 Abellerols (Merops apiaster)
mínim 5 Cucuts (Cuculus canorus)
3 Capsigranys (Lanius senator), 3 territoris diferents
mínim 3 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
mínim 1 Griva (Turdus viscivorus)
uns 12 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
2 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
1 Hortolà (Emberiza hortulana)
2 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
mínim 5 Cruixidells (Emberiza calandra)
2 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
mínim 2 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 1 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
mínim 7 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
uns 15 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
uns 6 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Bruels (Regulus ignicapilla)
mínim 1 Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
mínim 1 Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
uns 13 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
2 Ballesters (Apus melba)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
uns 15 Pardals roquers (Petronia petronia)
uns 25 Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)

87 espècies diferents d'ocells en una tarda!!!!... poca broma!!!

un dels Capsigranys (Lanius senator)...

un dels Milans negres (Milvus migrans)...

Algunes imatges del Pla d'Anyells i entorn adjacent (Tordera)...