dissabte, 29 d’abril de 2017

Desembocadura de la Tordera 28/4/2017 Josep Pujantell. Font: ornitho.cat

Observacions de Josep Pujantell d'aquest divendres 28/4/2017 a la desembocadura de la Tordera...

1 Corriol gros (Charadrius hiaticula)
10 Martinets blancs (Egretta garzetta)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Puput (Upupa epops)
Tudons (Columba palumbus)
Garses (Pica pica)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Pardals comuns (Passer domesticus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Josep Pujantell