dissabte, 22 d’abril de 2017

Observacions submarines a Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017 Enric Badosa. Font: Observadors del mar

Observacions i fotografies de l'Enric Badosa d'aquest 18/4/2017 a Cala Bona (Tossa de Mar)...

2 Morenes (Muraena helena), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

20-50 Llobarros (Dicentrarchus labrax), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

1 Tord negre (Labrus merula), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

4 Raboses petites (Parablennius zvonimiri), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

1 Escórpora fosca (Scorpaena porcus), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

5 Raboses morrudes (Tripterygion tripteronotus), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

3 Raboses grogues (Tripterygion delaisi), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

Enllaç relacionat...

Enric Badosa

Aquest blog pretén donar a conèixer les meravelles properes i accessibles que tenim sota l'aigua, i us convida a deixar la canya de pescar i el fusell submarí i agafar la càmera de fotos


1 Llagosta (Palinurus elephas)