dilluns, 17 d’abril de 2017

Pla del Repiaix (Breda) 16/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà al Pla del Repiaix (Breda) d'aquest diumenge 16/4/2017...

unes 5 larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
uns 125 capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)
uns 50 capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
uns 550 capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)

Comentari: Riera carregada de capgrossos abans de l'abocament residual de l'EDAR de Breda. Després d'aquest, ni un.

mínim 4 Arlequins (Zerynthia rumina)...

1 Mussol banyut (Asio otus)
2 Cucuts (Cuculus canorus)
Abellerols (Merops apiaster)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
uns 15 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
mínim 6 Cruixidells (Emberiza calandra)

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Arnau Tolrà


Brunzinant allà on l'agricultura extensiva es manté insubmisa a la reindustralització i suburbanització. Emberiza calandra, Plans de Breda.

Invasió d'arlequins (Zerynthia rumina) als erms dels amenaçats espais agrícoles de Breda, fora del seu hàbitat de cria,