dimecres, 14 de juny de 2017

Enfonsament de la llera de la Tordera 1939-2017 al pont de l'N-II (Tordera)

Font de les fotografies... 42 Eduardo Torroja y Miret Structures. An Engineer's Aspect...Amb aquestes dues fotografies (del 1939 i de l'actualitat) s'aprecia l'enfonsament de la llera de la Tordera per les extraccions d'àrids i per la canalització del riu, gràcies als pilars del pont de l'N-II.

En altre fotografia del pont en construcció també s'aprecia l'amplada de la llera abans del seu estretament i el cabal "normal" (variable però sempre molt major que l'actual) abans de les transformacions agrícoles (de secà a regadiu) i de la generalització dels pous de captació d'aigua de l'aqüífer a tot el seu recorregut...


I no em cansaré mai de dir-ho... El bosc de ribera mai, insisteixo, mai ha estat una característica d'aquest riu als trams mig i baix... no existeix cap bosc de ribera lineal "a recuperar", sinó que lo que es vol fer és transformar la Tordera en lo que no és. Abans de voler opinar o decidir sobre la seva gestió, primer de tot, s'ha de conèixer la Tordera i les seves característiques pròpies.