dimarts, 13 de juny de 2017

Vall de la Riera (Pineda de Mar) 12/6/2017... la creu...


La Vall de la Riera (Pineda de Mar) té una cara i una creu... aquesta és la creu...

La meitat aprox. més propera a Les Creus (Pineda de Mar) s'ha transformat en un paisatge periurbà on domina el plàstic, la ferralla, les deixalles, les runes, el barraquisme,... a on cadascú fa el que li dóna la gana i a on els químics i els exòtics (tant vegetals com animals) l'ocupen pràcticament tot.

Totes aquestes parcel·letes del barraquisme del S.XXI són simples acumulacions de ferralla, plàstics i deixalles vàries que es fan servir per tenir un petit hort (quan no un munt de plantes ornamentals), per engabiar tot tipus de gossos, animals de granja o exòtics, per emmagatzemar de tot, i a on a cada racó hi ha gats assilvestrats que malviuen entre deixalles.

I quan no són barraques i munts de deixalles, són hortes plastificades i encerclades per tanques metàl·liques que fan servir els camps adjacents com a improvisades deixaderies a l'aire lliure con lleçar tot el que volen (plàstics, mobles, fustes, ferralla, runa, envasos de tota mena, bidons de quìmics agrícoles,...).

La Riera de Pineda és un simple canal de desguàs envoltat de canyes.

Les piques i basses que fins no fa gaire s'omplien de capgrossos ara estan seques, abandonades o plenes de merda com a deixaderies improvisades, i si encara tenen aigua estan plenes de peixos exòtics de tota mena.

Amb prou feina hi ha Pardals comuns (Passer domesticus), Gafarrons (Serinus serinus), Garses (Pica pica) , Tórtores turques (Streptopelia decaocto) i poca cosa més si no fos per la proximitat a la resta de la Vall que encara conserva un veritable paisatge rural.

I és que no tot es pot anomenar "agricultura" o "espai agrícola", vaja.

Resisteixen, encara, alguns Tòtils comuns (Alytes obstetricans) amb alguns capgrossos en algunes piques...
Un miracle... allà on queda aigua lo normal són els peixos exòtics...

Algunes imatges de la creu de la Vall de la Riera (Pineda de Mar)...