dilluns, 12 de juny de 2017

Viaducte de l'autopista C-32 sobre la Riera de Pineda 12/6/2017


Aquesta tarda pel Viaducte de l'autopista C-32 sobre la Riera de Pineda i camps propers...

2 Aligots comuns (Buteo buteo) fent jocs aeris
mínim 8 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
lloc de cria sobradament coneguda des de fa anys
5 Orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica)
lloc de cria sobradament coneguda des de fa anys
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)
1 Puput (Upupa epops)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Trist (Cisticola juncidis)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
mínim 1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
mínim 4 Gratapalles (Emberiza cirlus)
mínim 1 Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
mínim 2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
1 Trist (Cisticola juncidis)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Orenetea cua-rogenca (Cecropis daurica) i nius...

Aligots comuns (Buteo buteo) fent jocs aeris,,,