dissabte, 3 de març de 2018

Àguila marcenca (Circaetus gallicus) al Pla de Can Japí (Tordera) 3/3/2018

1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus) aquest migdia fent l'aleta a uns 20m sobre el terra al costat de la carretera de Blanes, al Pla de Can Jalpí (Tordera).