dijous, 1 de març de 2018

Canet de Mar 25/2/2018 Albert Petit Saludes. Font: ornitho.cat

Observacions de Albert Petit Saludes d'aquest diumenge 25/2/2018 a Canet de Mar...

2 Astors (Accipiter gentilis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
mínim 5 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
mínim 7 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 5 Tudons (Columba palumbus)
mínim 15 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 35 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
mínim 10 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
mínim 10 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
mínim 5 Bruels (Regulus ignicapilla)
mínim 10 Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Albert Petit Saludes