dilluns, 23 de febrer de 2009

Illa, riu i braç esquerre (Tordera) 23/2/09

Braç esquerre del riu Tordera...
.
.
Illa del riu Tordera...
.
.
Tram de riu Tordera...
.

En recorregut per l’Illa del riu, el Braç esquerre i el tram de riu proper (Tordera)...

2 cabussets (Tachybaptus ruficollis) al Life
1 bernat pescaire (Ardea cinerea) al riu
4 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 2 al riu i 2 al Life
1 rascló (Rallus aquaticus) al Life
1 polla d’aigua (Gallinula chloropus) al Life, i 1 escoltat
6 becadells (Gallinago gallinago) al Life, aixecats per gos
1 blauet (Alcedo atthis) al riu
1 aligot comú (Buteo buteo) al braç esquerre i Life
1 esparver vulgar (Accipiter nisus) al braç esquerre
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus) a l’illa
1 mussol comú (Athene noctua) a l’illa, i trobat niu
2 puputs (Upupa epops) a l’illa
3 picots verds (Picus viridis), mínim
1 picot garser petit (Dendrocopos minor) al braç esquerre
2 raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
3 cotolius (Lullula arborea) a l’illa
9 cogullades vulgars (Galerida cristata) al braç esquerre
>15 titelles (Anthus pratensis)
>10 cueretes blanques (Motacilla alba)
2 cuereta torrentera (Motacilla cinerea) al riu
2 perdiu roja (Alectoris rufa) al braç esquerre
>50 gavians argentats (Larus michahellis) al riu
4 tudons (Columba palumbus)
1 trist (Cisticola juncidis)
6 mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
>10 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
>10 bitxac comú (Saxicola torquata)
5 pit-roig (Erithacus rubecula)
2 bruel (Regulus ignicapillus)
3 merla (Turdus merula)
2 tord comú (Turdus philomelos)
>5 rossinyol bord (Cettia cetti)
>50 estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
>5 mallerenga blava (Parus caeruleus)
1 mallerenga carbonera (Parus major)
>10 mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
2 pardal de bardissa (Prunella modularis)
2 tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
2 gaig (Garrulus glandarius)
6 garsa (Pica pica)
>25 pinsans comuns (Fringilla coelebs)
>20 pardal xarrec (Passer montanus)
>50 pardal comú (Passer domesticus), localitzats 11 nius
uns 10 gafarrons (Serinus serinus)
1 cadernera (Carduelis carduelis)
3 gratapalles (Emberiza cirlus)

11 gripaus corredors (Bufo calamita)
3 granotes pintades (Discoglossus pictus)
1 sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
2 sargantaners grossos (Psammodromus algirus)

Ahir 22/2/09 a la nit en recorregut nocturn per l’Illa del riu...

1 gamarús (Strix aluco)
>20 conills (Oryctolagus cuniculus)
.
pardals comuns (Passer domesticus) als nius
.
titelles (Anthus pratensis)
.
gratapalles (Emberiza cirlus)
.
pardal de bardissa (Prunella modularis)
.
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
.
picot verd (Picus viridis)
.
pit-roig (Erithacus rubecula)
.
bitxac comú (Saxicola torquata) anellat
.
pardal xarrec (Passer montanus)
.
estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
.
gripaus corredors (Bufo calamita)
.
sargantaners grossos (Psammodromus algirus)
.
granotas pintades (Discoglossus pictus)
.

Cap comentari: