dilluns, 23 de febrer de 2009

Primers cants de reinetes (Hyla meridionalis) 23/2/09

Aquesta nit es podien escoltar unes 4 o 5 reinetes (Hyla meridionalis) a l’estany de Cal Raba (Tordera) i unes 8 al Life de l’illa del riu Tordera.

També uns pocs gripaus corredors (Bufo calamita) a tots dos llocs, menys de 5.

A l’estany de Cal Raba s’ha tornat a formar un petit dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis), amb uns 50 als pins entre el magatzem i la bassa.

Cap comentari: