dimarts, 24 de febrer de 2009

Sobre el picot garser petit (Dendrocopos minor) a Hostalric...

Recupero un enllaç...

Fer pinya en mals temps
Birds and Science

Dos casos de cria cooperativa en Picot garser petit (Dendrocopos minor) després d'una davallada en la qualitat de l'hàbitat
.

Aquest estudi documenta els primers dos casos de cria cooperativa en Picot garser petit. En general, el perquè de la cria cooperativa en els ocells està poc entès, i diferents factors sembla que poden estar involucrats en diferents casos. Aquestes observacions es van efectuar en una plantació de pollancres d’Hostalric (Girona) els anys 2005 i 2006 on es va retirar la fusta morta durant l'estiu del 2004, disminuint la qualitat del territori pels picots. Els autors del treball suggereixen que aquesta podria ser la raó d’aquests casos de cria cooperativa, ja que d'aquesta manera els picots podrien fer front a la disminució en la qualitat de l'hàbitat. De fet, el trio va poder assolir un gran èxit reproductor un dels anys (sis ous, sis polls), cosa que potser no podrien haver fet d'estar només dos.

> Romero, J. L. i Pérez, J. 2008 Two cooperative breeding cases in LesserSpotted Woodpecker Dendrocopos minor. Journal of Ornithology 149: 67-74.

Photo by Sergey Yeliseev (Flickr; Creative Commons)

Cap comentari: