divendres, 23 de desembre de 2016

Basses i bosc del Molí d'en Puigvert (Palafolls) 23/12/2016


Aquesta tarda a les Basses i Bosc del Molí de Can Puigvert (Palafolls)...

2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
mínim 1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
uns 40 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
dormidor al canyissar de la bassa petita
2 Cornelles negres (Corvus corone)
uns 30 Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
mínim 2 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
uns 15 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
mínim 2 Trists (Cisticola juncidis)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
mínim 2 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Merles (Turdus merula)
mínim 4 Tords comuns (Turdus philomelos)
uns 20 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
mínim 2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)

Imatges de la Bassa petita, del Bosc inundable i de la Bassa gran...