dijous, 22 de desembre de 2016

El Departament de Territori i Sostenibilitat publica l'Annex II: Hàbitats amenaçats a Catalunya 22/12/2016

Molts d'ells representats i totalment ignorats, sistemàticament i pel mateix Departament, a la Baixa Tordera... clar exemple de contradicció i de menyteniment envers aquest territori...

Annex II: Hàbitats amenaçats a Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat 22/12/2016

Es publica l’annex II del document Criteris per a la sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la “No Pèrdua Neta” en biodiversitat, que inclou els 129 hàbitats amb el màxim grau d'amenaça a Catalunya.

Dins del principi de la No Pèrdua Neta en biodiversitat, aquests són els hàbitats en què cal tenir una cura especial per evitar al màxim els impactes de les actuacions.

En darrer terme, aplicant la jerarquia de mitigació, caldrà procedir a una compensació dels impactes residuals inevitables —aquells que no es puguin minimitzar o corregir—, sempre que no es tracti d’impactes que es considerin inacceptables per la seva severitat i que, per tant, comportin una declaració desfavorable.

L’objectiu és que, mitjançant la compensació en els termes exposats en el document de Criteris, la qualitat i quantitat d’aquests hàbitats no es vegi afectada per l’execució dels projectes.

Annex II

Més informació