divendres, 23 de desembre de 2016

El temporal deixa al descobert el substrat original de la desembocadura de la Tordera 23/12/2016


Aquesta tarda es podia veure perfectament el substrat original de la desembocadura de la Tordera i tram nord de la costa de Malgrat de Mar.

A més a més d'aguna soca de la verneda litoral original (manglar mediterrani el van anomenar als anys 40), al tacte es pot veure com el terreny estava format per sorra molt fina i llims (pròpia de dunes i platges deltàiques) amb matèria vegetal en descompasició formant un mantell al llit dels antics aiguamolls.

També es poden veure les diferents capes de runes, terres i sauló (entre 3 i 6 segons el sector) que es van abocar i compactar a sobre del substrat original per instal·lar els càmpings...