dijous, 22 de desembre de 2016

L'últim Lliri de mar (Pancratium maritimum) de l'Alt Maresme 21/12/2016

L'Escola Nàutica de Pineda de Mar, a la Platja dels Pins, té l'honor (trist i engrescador a la vegada) de tenir l'últim Lliri de mar (Pancratium maritimum) de l'Alt Maresme...


També es poden veure (poquests) a la Platja de Santa Cristina (Lloret de Mar) com a lloc més proper que conegui, però ja no a la resta de l'Alt Maresme o de la Selva Marítima.

Fa temps que el vaig veure i esperava a la seva floració per a publicar-lo (més atractiu que ara, no cal dir-ho) però potser no serà possible per la precarietat del lloc, ja veurem. Tanmateix, el lloc ha permès la seva supervivència fins ara (amagat a un raconet de l'Escola Nàutica i de la gent per manca d'accessibilitat).


A principis i mitjans dels anys 80 encara eren abundants a la platja de Poblenou, al sud de Pineda de Mar, amagats entre canyars i sorrals que més tard es van transformar en un GoCar entre la via del tren i la platja, no fa gaire en un gran aparcament de terra compactada, i actualment en una gran esplanada sense ús un cop fet el vial de l'acabat d'estrenar nou tram del passeig marítim.

Encara es possible trobar aquí i allà de les platges de Pineda de Mar (cada vegada menys, però) altres espècies psammòfiles pròpies de platges i dunes com el Rave de mar (Cakile maritima), la Campaneta de mar (Calystegia soldanella), el Melgó marí (Medicago marina), el Gram de platja (Sporobolus pungens), el Cascall marí (Glaucium flavum), el Passacamins marí (Polygonum maritimum), la Travarada marina (Polygonum maritimum), la Barrella punxosa (Salsola kali),...

I fins no fa gaire encara es podien veure el Borró (Ammophila arenaria), la Lleterassa de platja (Euphorbia paralias), la Lleterola de platja (Euphorbia peplis), l'Equinòfora (Echinophora spinosa), el Panical marí (Eryngium maritimum),... que sí es poden veure encara a localitats properes de la Baixa Tordera, entre Sant Pol de Mar i algunes cales de Lloret i Tossa.

Tot i això, les plantes més abundants són les ruderals, afavorides des de fa molts anys per abocaments de terres i sauló directament sobre les platges per compactar camins, passejos, aparcaments, infraestructures i altres. Aquestes aportacions, juntament amb la de grans pedres i altres estructures sòlides, també ha fet possible la presència del Fonoll marí (Crithmum maritimum), molt abundant a totes les roques del litoral.

Altres fotografies d'aquest dimecres a un tram proper a l'escola nàutica...

Barrella punxosa (Salsola kali)...Cascall marí (Glaucium flavum)...

Fonoll marí (Crithmum maritimum)...