dimecres, 12 d’abril de 2017

Desembocadura de la Tordera 12/4/2017


Aquest migdia en visita ràpida a la desembocadura de la Tordera, com a més destacat, i tot estar ja plena la platja de banyistes i nudistes (que fan servir el canyissar per...)...

mínim 11 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)

1 Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
2 Gavines corses (Larus audouinii)
Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
a les branques del bosc de ribera, mig amagat
1 Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
1er prenupcial a l'espai
1 Xot (Otus scops) escoltat
1er prenupcial a l'espai
moltes Orenetes vulgars (Hirundo rustica) ja, arreu
... entre altres.

una de les Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)...

Gavina corsa (Larus audouinii)...