divendres, 14 d’abril de 2017

Roureda de Can Verdalet (Tordera) 13/4/2017


Aquest dijous en visita ràpida a la Roureda de Can Verdalet...

Tot i les darreres pluges i tot i que entra aigua pel torrent, el nivell d'inundació de la Roureda (sector sud) queda restringit a la cubeta central i més que inundada, entollada. I la feixeda (sector nord) es manté seca amb aigua només al canal de drenatge que la creua... aquest és ara el nivell màxim d'inundació quan abans gairebé tot l'espai quedava sota mig metre o més d'aigua a la part central i entre mig metre i un pam a la resta.

I és que els darrers treballs realitzats a l'espai (i anteriors) (aclarida de sotabosc, obertura i manteniment de camins) per fer visitable l'espai amaga també la "millora" del drenatge que manté sobre el nivell d'inundació els accessos i camins per poder entrar fins el cor de l'espai... molt fotogènic això sí.

Coses que passen quan un espai natural (i zona humida) es gestiona només pensant en l'accessibilitat (els nens de les escoles han de poder anar sense mullar-se els peus i fer-se fotos als roures sobre l'aigua) i no en el manteniment dels seus valors naturals, greument afectats per la manca d'inundació de gairebé el 90% de l'espai i pel curt temps amb aigua (a menys volum d'aigua, abans s'asseca) que perjudica a gairebé totes les espècies que es reprodueixen (larves i capgrossos no tenen temps d'arribar a la metamorfosi) i està causant un canvi de vegetació important (d'espècies eurosiberianes i aquàtiques (text) cap a espècies més mediterrànies i de terrenys secs).

I aquí no cola donar-li la culpa al canvi climàtic... encara avui entra aigua pel torrent de Can Torrent i Can Pau Bonic però tal com entra a la zona humida, corre pel canal, entolla la part central de la Roureda i surt sota la GI-512 cap al Polígon industrial pel canal "millorat"... ja no cola dir que és la sequera.

En la visita llampec d'ahir...

centenars de petites Granotes pintades (Discoglossus pictus) pel terra
desenes de petits Gripaus corredors (Epidalea calamita) metamòrfics pel terra i centenars de capgrossos

(les dues espècies millor adaptades a aquests canvis en el règim hídric de l'espai, tot el contrari que els tritons, reinetes, salamandres, gripaus d'esperons,... que necessiten aigua durant més temps per reproduir-se amb èxit)

uns 10 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), mascle i femella
1 Cornella negra (Corvus corone)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
2 Tudons (Columba palumbus)
mínim 2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
1 Pinsà comú (Fringilla coelebs)
1 Bruel (Regulus ignicapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Gafarrons (Serinus serinus)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)

Algunes imatges de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...