divendres, 14 d’abril de 2017

Estany de Cal Raba (Tordera) i voltants 13/4/2017


Aquest dijous 13/4/2017 per l'Estany de Cal Raba (Tordera) i voltants...

mínim 2 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
unes 40 Tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta)
xifra conservadora
unes 20 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
unes 10 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
unes 10 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
2 serps sense identificar entre la vegetació.

14 Tritons palmats (Lissotriton helveticus), 8 femelles i 6 mascles
desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
mínim 1 Reineta meridional (Hyla meridionalis)
unes 25 Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
centenars de petites Granotes pintades (Discoglossus pictus), arreu i capgrossos
centenars de petits Gripaus corredors (Epidalea calamita) arreu
1 Gripau comú (Bufo spinosus) atropellat

uns 30 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus), arreu

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Xot (Otus scops) escoltat
mínim 3 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
unes 10 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
3 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) mascles
1 Gavià argentat (Larus michahellis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
uns 5 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Trists (Cisticola juncidis)
mínim 1 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
2 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
2 Gratapalles (Emberiza cirlus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i Tortuguead'aigua americana (Trachemys scripta)...

Tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta)...

una de les Sargantanes roqueres (Podarcis muralis), sempre a l'interior de l'estany...

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)...

Tritons palmats (Lissotriton helveticus)...

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

petits Gripaus corredors (Epidalea calamita), tot el terra ple...

petites Granotes pintades (Discoglossus pictus), tot el terra ple...

Capgros de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Gripau comú (Bufo spinosus) atropellat...

Algunes imatges de l'Estany de Cal Raba i voltants (Tordera)...