dissabte, 15 d’abril de 2017

Sobre la gestió del Tomicus al Maresme 15/4/2017 Carles Tobella. Font: Twitter.com

Picots alimentant-se d'escolítids (servei gratuït).Seriosos dubtes de l'eficàcia de la gestió del que s'està realitzant al