dilluns, 10 d’abril de 2017

Riera de Pineda (Tordera) 10/4/2017


Aquesta tarda per la Riera de Pineda (Tordera)...

unes 10 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
unes 15 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
mínim 2 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
centenars de capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)
desenes de capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
mínim 4 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
mínim 3 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Oriol (Oriolus oriolus) mascle. 1er personal
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tudons (Columba palumbus)
Merles (Turdus merula)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)...

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus) i de Tòtil comú (Alytes obstetricans)...

capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)...

Algunes imatges de la Riera de Pineda (Tordera)...


Tot i que el verd i l'ombra dominen el paisatge, per tot arreu floracions... a qualsevol raconet...