dissabte, 15 d’abril de 2017

Sant Pol de Mar 14/4/2017 Pedro Plans. Font: ornitho.cat

Observacions de Pedro Plans ahir 14/4/2017 a Sant Pol de Mar...

Gavians argentats (Larus michahellis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Garsa (Pica pica)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
3 Merles (Turdus merula)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
1 Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
3 Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Pedro Plans