dimarts, 21 de febrer de 2017

Bassa de Can Simó (Fogars de la Selva) 21/2/2017


Aquesta tarda a la bassa de Can Simó (Fogars de la Selva) fent unes poques salabrades...

7 Tritons palmats (Lissotriton helveticus), 4 femelles gràvides i 3 mascles
desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
unes 10 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis), escoltades
centenars de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)

Tritons palmats (Lissotriton helveticus)...

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...