dimarts, 21 de febrer de 2017

Riu Tordera entre la Rocassa i l'estació d'aforament (Fogars de la Selva) 21/2/2017


Aquesta tarda pel riu Tordera entre l'estació d'aforament i la Rocassa (Fogars de la Selva)...

8 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
unes 10 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu
1 Tòtil comú (Alytes obstetricans)
mascle amb ous esclafat sota una pedra dins una rodera de quads
desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
desenes de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)

desenes de Crancs vermells americans (Procambarus clarkii), arreu
centenars de Gambúsies (Gambusia holbrooki), arreu

uns 12 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
2 Becadells comuns (Gallinago gallinago) aixecats
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), parella
2 Blauets (Alcedo atthis)
unes 6 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
unes 10 Titelles (Anthus pratensis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)...

Larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Tòtil comú (Alytes obstetricans)
mascle amb ous esclafat sota una pedra dins una rodera de quads...

 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)...

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)...

Gambúsies (Gambusia holbrooki)...

Algunes imatges del riu Tordera entre l'estació d'aforament i la Rocassa (Fogars de las Selva)...