dilluns, 27 de març de 2017

Els Ballesters (Apus melba) ja entren al plafó de l'Hospital Comarcal de Calella 26 i 27/3/2017

Ahir diumenge 26/3/2017 al vespre (20:05h) va entrar el 1er Ballester (Apus melba) de l'any al plafó de la façana de l'Hospital Comarcal de Calella, lloc de nidificació conegut.

Aquest matí de dilluns 27/3/2017, cap a les 8:15h, es veuen 2 Ballesters (Apus melba) surtint del plafó i marxant junts cap al nucli urbà.

També aquest matí...

unes 50 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
pas continu costa amunt, majoritàriament en solitari
unes 100 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
pas continu costa amunt, majoritàriament en petits grups
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
nidificant conegut a la zona
uns 20 Gavians argentats (Larus michahellis)
nidificant conegut de les teulades de la zona, s'observen ja territoris establerts

... com a més destacat.