divendres, 31 de març de 2017

Plataforma "No a la Festa del Cel" de Santa Susanna 31/3/2017

La Plataforma 'No a la Festa al Cel' de Santa Susanna comença a caminar. ni al Maresme ni enlloc!

PLATAFORMA NO A LA FESTA DEL CEL:
Els sota signats manifesten la seva disconformitat en la celebració a la nostra vila Santa Susanna de la anomenada Festa del Cel.
Diem No per què;
Aquesta és una festa que no representa cap tret indentitari susannenc, ni és cultura arrelada a la nostre vila, ni esport.
No és un esdeveniment segur a tots els nivells. Ni mediambiental, ni econòmic, ni social.
Es caracteritza per una gran ambigüitat pressupostària i de finançament. Les experiències anteriors a altres poblacions veïnes no conviden al optimisme, ans al contrari, posen de manifest la incapacitat de gestionar econòmicament aquest macro esdeveniment i de cercar-ne patrocinadors. No és viable econòmicament.
Som totalment contraris a l’exhibició d’avions bèl·lics. Creiem fermament amb la cultura, i la educació per la pau, i considerem que aquesta festa no promou tals valors.
Si aquest govern municipal té intenció de promoure la cultura, incentivar l’esport o donar a conèixer la nostre població, apostem per altres mecanismes i mitjans ja existents com són les entitats i les associacions que ja desenvolupen aquestes tasques. Col·lectius que tot i haver vist retallades les seves ajudes per part d’aquest consistori com a excusa de la greu situació econòmica municipal , dinamitzen la nostre població i creen xarxa veïnal i social. Per tant, diem no a subvencionar entitats que ni representen, ni fomenten l’associacionisme, ni potencien la col·lectivitat de la nostre vila. Tampoc són els petits comerços del poble els que en sortiren beneficiats d’aquest esdeveniment.
Com a demòcrates, creiem en l’exercici del dret decidir-ho tot, en tots els àmbits de la nostre vida. Creiem en la participació ciutadana i la transparència. És per això que són els habitants de Santa Susanna que han de decidir sobre un projecte que pot portar grans conseqüències econòmiques i socials, i que aquesta decisió no pot recaure exclusivament sobre els representants polítics, sense majoria, i sense escoltar, i fer vinculant, l’opinió de la ciutadania.
Aquest govern ,ens diu que no hi haurà inseguretat ciutadana ,ni problemes de seguretat viària, que no causarà molèsties de soroll o contaminació, mentre obvia que vol gastar amb només dos dies de festa els nostres impostos, mentre tots els vilatans, hem de patir tots els dies de l'any ,la poca o nul·la millora d'accessos segurs tant a la via fèrria ,com al pas de la N2,o la neteja i manteniment de rieres i boscos, que sí són patrimoni de tots els vilatans.
Aquest equip de govern ,ens demana taxa a taxa, impost rere impost, un sacrifici fiscal dels mes elevats del maresme, tot per eixugar una deute colossal, que Festes com aquestes han situat a Santa Susanna en un dels pobles mes endeutats. Per això diem ;
NO A PAGAR AMB ELS DINERS DE TOTS LA FESTA D'UNS QUANTS.
Per tot el exposat demanem fermament que aquest govern municipal amb el seu alcalde al front, reculli i faci seva les demandes dels seus conciutadans ,i no malbarati els recursos, tant humans, territorials i econòmics en festes innecessàries pel nostre poble.