dissabte, 1 d’abril de 2017

Entre Sant Celoni i Hostalric 1/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacion de l'Arnau Tolrà entre Sant Celoni i Hostalric d'avui 1/4/2017...

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni)

1 Astor (Accipiter gentilis)...
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
8 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
5 Corriols petits (Charadrius dubius)
1 Xivita (Tringa ochropus)
mínim 1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Orenetes de ribera (Riparia riparia)
3 Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
6 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)

Riells i Viabrea

2 Merles (Turdus merula)
Comentari : Agafa palla del compostatge i la porta dins els arboços.
1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
1 Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Comentari : Niu amb ous. Hi segueixen aportant materials, agafen branquillons de la tanca amb el carrer.

Pla del Repiaix (Breda)

unes 100 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Comentari : Capturant insectes al guaret.
1 Cruixidell (Emberiza calandra)

Plans de Grions (Sant Feliu de Buixalleu)

uns 300 capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
uns 450 capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)

Pla del Rec de Gaserans (Sant Feliu de Buixalleu)

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Gralla (Corvus monedula)
Comentari : Probablement la mateixa que porta a la zona des del novembre. Ara ja separada de les corone.
3 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
4 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Comentari : reclamant sovint sota la pluja. Eviten vegetació de ribera, prefereixen suber i pinaster.
2 Grives (Turdus viscivorus)
unes 125 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Comentari : Flux continu.
Ballesters (Apus melba)
uns 45 Tudons (Columba palumbus)

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)

1 Corb (Corvus corax)
unes 20 Cornelles negres (Corvus corone)
unes 15 Orenetes de ribera (Riparia riparia)
unes 40 Titelles (Anthus pratensis)
2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
0 Cruixidell (Emberiza calandra)
Comentari : Marges amb herbicida aplicat.

Hostalric

1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Comentari : Assecant-se en un salze caigut.
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
uns 30 Tords comuns (Turdus philomelos)
6 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
mínim 7 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)

Observador i fotografia: Arnau Tolrà


Retall del que un dia fou la plana al·luvial del Tordera reclòs a una parcel·la assetjada pels aberrants i omnipresents polígons industrials

En aquest rectangle de vida acorralat, encara hi tenen lloc processos naturals. Els F. angustifolia acullen nius de durbec i picot verd.

En respuesta a 
El seu oblit temporal permet desxifrar que l'herbivorisme natural (conills i senglars) + n. freàtic són agents, per si sols, del paisatge.

En respuesta a 
L'absència d'activitats humanes (caça, senderisme, agricultura, ramaderia, etc) el fan un relicte insòlit tot i la seva posició marginal.

En respuesta a 
Algun dia aplicarem el que ens mostra aquest diminut espai a les zones protegides? Integrarem que la millor gestió és la no intervenció?