dissabte, 1 d’abril de 2017

Desembocadura de la Tordera 1/4/2017


Aquesta tarda en visita ràpida a la desembocadura de la Tordera, sota el plugim i amb estones de pluja...

mínim 2 Dofins llistats (Stenella coeruleoalba)
a només uns 20m de l'escullera de l'ACA i direcció Blanes

unes 5 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades
uns 10 Gripaus corredors (Epidalea calamita) escoltats
unes 20 Granotes verdes ibériques (Pelophylax perezi) escoltades

1 Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) femella
4 Corriols petits (Charadrius dubius)
1 Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
al mateix lloc, canyissar de la riba de Malgrat de Mar
2 Cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)
2 Gavines corses (Larus audouinii)
Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 2 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
mínim 2 Orenetes de ribera (Riparia riparia)
unes 15 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
unes 20 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Puput (Upupa epops)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Merles (Turdus merula)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Bruel (Regulus ignicapilla)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)...

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)...

Gavines corses (Larus audouinii)...

Algunes imatges de la desembocadura de la Tordera...