dimecres, 5 d’abril de 2017

Desembocadura i tram final del riu Tordera 5/4/2017


Aquesta tarda per la desembocadura i tram final del riu Tordera (sempre evitant els llocs sensibles)...

mínim 18 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
mínim 7 a la mateixa desembocadura i mínim 11 al tram final del riu
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
1 serps sense identificar entre la vegetació
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

desenes de Granotes verdes ibériques (Pelophylax perezi)
centenars de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
2 Gripaus corredors (Epidalea calamita) adults i milers de capgrossos arreu

mínim 1 Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

mínim 9 Corriols petits (Charadrius dubius)
6 Xivites (Tringa ochropus)
1 Cuereta groga (Motacilla flava)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
a l'aparcament del càmping La Tordera
mínim 16 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
3 Martinets blancs (Egretta garzetta)
1 Esplugabous (Bubulcus ibis)
Gavians argentats (Larus michahellis)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Puput (Upupa epops)
2 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Merles (Turdus merula)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
3 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe), junts
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
1 Trist (Cisticola juncidis)
2 Ballesters (Apus melba)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)...

Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)...

Algunes imatges de la desembocadura i tram final del riu Tordera...