dissabte, 8 d’abril de 2017

Massanes 7/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest divendres 7/4/2017 al Pla de la Riera de Santa Coloma (Massanes)...

1 Astor (Accipiter gentilis)
1 Cucut (Cuculus canorus) tipus femella
Comentari : Alimentant-se.
1 Trobat (Anthus campestris)
Comentari : En un camp llaurat farà uns deu dies. Amb gramínies espontànies baixes.
Reclama sovint.
mínim 7 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà