diumenge, 2 d’abril de 2017

Prats d'en Gai (Tordera) 2/4/2017


Aquesta tarda pels Prats d'en Gai, just abans d'una forta tempesta...

Aquest any sí ha plogut lo suficient per inundar els Prats d'en Gai (Tordera) - la sequera ja no és cap excusa - i avui es podia veure quin és el nivell màxim d'inundació de l'espai després del drenatge realitzat per l'ajuntament de Tordera amb finançamant de la Diputació de Barcelona i amb la penosa actitud de Medi Natural i de l'ACA.

Es veu com l'aigua corre pels canals secundaris drenant tot l'espai protegit cap al Canal de Jalpí (ara aprofundit i creuant l'espai) quan abans no, i ni els camps ni aprox. el 90% de l'espai dins el PEIN i XN2000 s'inunden o entollen com abans... només les zones centrals i més fondes, i no gaire (un parell de pams o menys).

Malgrat tot, avui...

1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
7 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

Tòtils comuns (Alytes obstetricans) escoltats
Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades
Granotes verdes ibériques (Pelophylax perezi) escoltades
Gripaus corredors (Epidalea calamita) escoltats i milers de capgrossos
Granotes pintades (Discoglossus pictus), milers de capgrossos

mínim 6 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
molt alt
1 Aligot comú (Buteo buteo)
molt alt
2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus), mascle i femella
5 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
3 Martinets blancs (Egretta garzetta)
9 Esplugabous (Bubulcus ibis)
mínim 17 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
llocada de 7 pollets i distracció de la femella fent-se la ferida
2 Xarxets comuns (Anas crecca)
mínim 2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
unes 100 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
unes 30 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
uns 20 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
uns 5 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
mínim 2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
3 Picots verds (Picus viridis)
mínim 2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
mínim 3 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
mínim 4 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
mínim 1 Cruixidell (Emberiza calandra)
mínim 6 Trists (Cisticola juncidis)
mínim 4 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
1 Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Gafarrons (Serinus serinus)

Agró roig (Ardea purpurea)...

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
llocada de 7 pollets i distracció de la femella fent-se la ferida...

Capgrossos de Gripau corredor (Epadalea calamita)...

Algunes imatges dels Prats d'en Gai (Tordera)...