dilluns, 3 d’abril de 2017

Gravera i Pla de Palafolls 2/4/2017 Àlex Domec. Font: ornitho.cat

Observacions de Àlex Domec d'aquest diumenge 2/4/2017 per la Gravera i voltants, i pel Pla de Palafolls...

mínim 5 Atalantes (Vanessa atalanta)

Gravera de Palafolls

mínim 14 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
mínim 2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Trist (Cisticola juncidis)
2 Garses (Pica pica)
1 Cadernera (Carduelis carduelis)

Pla de Palafolls

1 Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
mínim 5 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Puput (Upupa epops)
mínim 7 Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 4 Trists (Cisticola juncidis)
2 Gaig (Garrulus glandarius)
4 Garses (Pica pica)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Tudons (Columba palumbus)
mínim 5 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
3 Picots verds (Picus viridis)
mínim 5 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
2 Merles (Turdus merula)
2 Mallerengues carboneres (Parus major)
2 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
Estornells negres (Sturnus unicolor)
1 Gafarró (Serinus serinus)
2 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Àlex Domec