diumenge, 30 d’abril de 2017

Més sobre l'escullera de l'ACA a la desembocadura de la Tordera 30/4/2017 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Quant tardarem en treure l'escullera de la desembocadura que dificulta l'aport de sediments cap a Blanes?

quan de darrera marxi el... càmping?

En respuesta a  y 
En aquest cas es tracta d'una escullera per protegir una caseta de l'ACA

En respuesta a  y 
Era X la dessaladora, oi?

Una caseta que ja no existeix, per tant aquesta escullera no té cap mena de sentit

.............................................................................

En respuesta a  y 
Més sobre l'escullera de la desembocadura....clarament modifica la orientació. Quants metres cúbics de sorra s'han perdut per culpa seva?

En respuesta a  y 
1/3 Potser caldria donar totes les dades i consideracions per no confondre més del compte... No es perd res sinó que va a parar a altre lloc

En respuesta a  y 
Si que es perd ja que degut a la orientació va a parar mar endins imposibilitant el seu retorn al sistema platja. Hi ha "pèrdua offshore"

Més que perdre res el que realment passa és que no augmenta.

De tot el que surt per un riu un % va a una banda, un altre % a l'altre i un altre % es perd mar endins Amb l'escollera el % mar endins puja

I estem d'acord... Es perd creixement, mai platja

Correcte, bé potser la paraula més adequada seria dir que perdem aports sedimentaris, de rebot la platja s'erosiona.

De rebot la platja es redistribueix, no s'erosiona. Això seria pensar en local, no en conjunt de Delta que és l'objectiu entenc.

En respuesta a  y 
1/2) Ja et dic el que es perd offshore no torna mai al sistema platja. Amb l'orientació actual el % perdut offshore augmenta

En respuesta a  y 
2/2) per tant la platja entra en déficit de balanç sedimentari. Quan deia m3 perduts em referia a m3 de aports del riu no de platja

En respuesta a  y 
En definitiva, diem el mateix amb la diferencia que jo considero el % mar endins com a pèrdua ja que no torna al sistema platja.

...........................................................

En respuesta a  y 
2/3 en aquest cas a Malgrat centre i sud que guanyen platja cada any... Hi ha redistribució, no pèrdua de platges. I allò en realitat no és

Cert, s'ha augmentat el sediment cap a Malgrat i cap a la pèrdua offshore, mentre que s'ha disminuit cap a Blanes. 100% d'acord

.............................................................

En respuesta a  y 
3/3 la desemb sinó el tram final de la mota per desaparió de la desembocadura. Recuperant-la, l'escullera no afectaria en res a l'orientació

sigui el que sigui és "la desembocadura" actual (ens agradi o no i estigui lo modificada que estigui) amb aquesta orientació es perd sorra.

La meva opinió és que és més fàcil i útil recupetar l'antiga desembocadura que modificar l'acrual. Que no vol dir que no vulgui

100% d'acord en això! Fácil no ho sé segur pero útil ho sería infinitament més, per tant soposo que sí més fácil també si fos algo definitiu