dissabte, 6 de maig de 2017

Riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva) 5/5/2017


Aquest divendres 5/5/2017 pel riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...

mínim 98 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
15 captures manuals
mínim 2 Serps verda (Malpolon monspessulanus)
unes 10 Serps d'aigua (Natrix maura)
mínim 2 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

2 larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus)
1 larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
capgrossos i postes de Reineta meridional (Hyla meridionalis)
1 Gripau comú (Bufo spinosus)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
capgrossos i metamòrfics de Granota pintada (Discoglossus pictus)
milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu

unes 5 Anguiles europees (Anguilla anguilla)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Barbs rojos (Phoxinus phoxinus)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

rastres de Llúdriga (Lutra lutra), petjades i excrements
5 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)
rastres i restes d'Eriçons comuns (Erinaceus europaeus)
rastres de Senglars (Sus scrofa)

1 Milà negre (Milvus migrans)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Agrons rojos (Ardea purpurea)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
4 Corriols petits (Charadrius dubius), 2 parelles
2 Xivites (Tringa ochropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 2 Oriols (Oriolus oriolus)
2 Abellerols (Merops apiaster)
1 Cucut (Cuculus canorus)
2 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tudons (Columba palumbus)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
2 Picots verds (Picus viridis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
2 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
2 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
3 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
mínim 1 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
2 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 1 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Serp d'aigua (Natrix maura)...

larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus)...

larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

capgrossos de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

postes de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

Granota pintada (Discoglussus pictus)...

Gripau comú (Bufo spinosus)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Algunes imatges del riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...