dilluns, 1 de maig de 2017

Sant feliu de Buixalleu 1/5/2017 Oscar Bargalló. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Oscar Bargalló d'avui a Sant Feliu de Buixalleu...

1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
2 Tórtores (Streptopelia turtur)
2 Abellerols (Merops apiaster)
2 Grives (Turdus viscivorus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Oscar Bargalló