dilluns, 1 de maig de 2017

Estany de Can Torrent (Tordera) 1/5/2017


Enmig del Pla de Sant Esteve (Tordera), el de Can Torrent encara és l'Estany més important del municipi, i lo de "encara" ve donat pel drenatge recent de la major part d'aquest i dels camps adjacents (propera entrada del bloc).

Aquest matí a primera hora, sense accedir a les parts més sensibles (per nidificació d'aus) ni a l'interior inundat (pel mateix motiu)...

Reinetes meridionals (Hyla meridionalis)
Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)

Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)

2 Fotges vulgars (Fulica atra)
2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
mínim 6 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 1 Rascló (Rallus aquaticus)
unes 6 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
mínim 2 Xots (Otus scops) escoltats
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Trist (Cisticola juncidis)
2 Oriols (Oriolus oriolus)
uns 6 Gaigs (Garrulus glandarius)
2 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 4 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 2 Boscalers pintats grossos (Locustella naevia)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mascle
mínim 5 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Tudons (Columba palumbus)
2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
mínim 3 Bruels (Regulus ignicapilla)
mínim 1 Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
mínim 2 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica), arreu
Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Gafarrons (Serinus serinus)
3 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
2 Cargolets (Troglodytes troglodytes)

Algunes imatges de l'Estany de Can Torrent (Tordera), gairebé tot sec pel recent drenatge i amb aigua només a la cubeta principal i voltants amb cota inferior al canal de drenatge (la cota d'inundació ha disminuït un metre aprox. i gairebé tot l'estany ja no és inundable) ...