dilluns, 1 de maig de 2017

Pla de Sant Esteve (Tordera) 1/5/2017


Aquest matí pel Pla de Sant Esteve (Tordera), sense Estany de Can Torrent amb entrada a part,...

Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

Granotes verdes ibériques (Pelophylax perezi)
Reinetes meridionals (Hyla meridionalis)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
capgrossos i metamòrfics de Granota pintada (Discoglossus pictus)

4 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Òliba (Tyto alba)
mínim 1 Xot (Otus scops) escoltat
1 Mussol comú (Athene noctua)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
3 Gavians argentats (Larus michahellis)
4 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
2 nius a 2 basses diferents
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 parelles a 2 basses diferents
mínim 4 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 a cada bassa
1 Xivitona (Actitis hypoleucos)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Trobat (Anthus campestris)
1 Sit negre (Emberiza cia)
mínim 6 Gratapalles (Emberiza cirlus)
mínim 3 Cruixidells (Emberiza calandra)
1 duent becada
2 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 Faisà (Phasianus colchicus) mascle
1 Oriol (Oriolus oriolus)
2 Abellerols (Merops apiaster)
1 Picot verd (Picus viridis)
2 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
2 Cucuts (Cuculus canorus)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
2 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
mínim 1 Griva (Turdus viscivorus)
mínim 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 3 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
6 Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), 4 mascles i 2 femelles
mínim 2 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
mínim 4 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
mínim 3 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 2 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
mínim 3 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
uns 10 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
mínim 6 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

És sorprenent lo poc que necessiten els Cabussets (Tachybaptus ruficollis) per fer un niu a una bassa de rec sense gairbé vegetació a la riba...

Algunes imatges del Pla de Sant Esteve (Tordera)...