divendres, 5 de maig de 2017

Larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus) a la llera del riu Tordera (Fogars de la Selva) 5/5/2017

Larva de Tritó palmat (Lissotriton helveticus)

Tot i que ja ho sospitava, aquesta tarda és la primera vegada que trobo larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus) a la llera del riu Tordera, a un toll proper a la Rocassa (Fogars de la Selva)...


Al mateix toll...

1 larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
centenars de capgrossos de Reineta meridional (Hyla meridionalis) i postes
capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

mínim 3 Serps d'aigua (Natrix maura)
unes 15 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)

larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus)...

larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...
Capgros de Granota pintada (Discoglossus pictus) i de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

capgrossos de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Postes de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

Serp d'aigua (Natrix maura)...

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...