dimarts, 2 de maig de 2017

Sobre el desgavell de la costa 28/4/2017-2/5/2017... Malgrat de Mar: Passeig marítim el 2018 sí o sí...

A afegir a...

Sobre el desgavell de la costa 29/4/2017... Malgrat de Mar: Passeig marítim el 2018 sí o sí...

Passeig marítim i carril bici sobre les platges naturals, Ruta de la Tordera i més... sí o sí?... i lo de la Taula del Delta, doncs?...

El govern municipal assumeix 10 compromisos pel 2017 i 2018
Ajuntament de Malgrat de Mar 28/4/2017


El govern municipal, format per JXM, ERC, PDeCAT i CUP, ha presentat aquest matí en roda de premsa els 10 objectius prioritaris per al 2017-2018. El nou govern s'ha compromès a portar a terme l'obertura de l'avinguda Mediterrània i la connexió amb el carrer de Sant Elm, a remodelar el Passeig Marítim, a construir una pista polivalent, a obrir l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), a portar a terme el pla d'acció de grafitis, pintades i tags, a canviar i millorar els espais infantils de diverses places, a instal·lar comptadors d'aigua solidaris, a fer un programa d'habitatge d'inclusió social i servei de mediació de lloguer social, a redactar el mapa del patrimoni i creació del Consell Històric de Malgrat i a treballar per a la consolidació de La Pilona. El govern ha defensat que "no és un llistat d'intencions, sinó que són accions" que es portaran a terme.
El govern municipal ha presentat els 10 projectes estratègics que porta a terme aquest any i el proper. L'alcaldessa de Malgrat de Mar, Carme Ponsa (JXM), ha explicat que "són projectes viables i necessaris, i que tenen data d'execució". "Volem fer avançar el poble. Alguns són projectes que estan des de fa massa temps al calaix", ha afegit l'alcaldessa. En aquest sentit, la tercera tinent d'alcalde, Núria Casajuana (CUP), ha manifestat que aquests 10 objectius han estat "debatuts i consensuats" i que aquests "seran treballats i defensats per tots els grups que conformen el govern". També ha insistit a explicar que tots els objectius són "econòmicament viables" i que han estat "estudiats a nivell pressupostària". 
La portaveu del govern municipal, Neus Serra (PDeCAT), i el segon tinent d'alcalde, Ramir Roger (ERC), juntament amb Carme Ponsa i Núria Casajuana han exposat els diversos projectes que hi ha previst portar a terme.
El govern municipal també però ha volgut constatar que hi ha altres projectes que ja s'estudien i es portaran a terme com la rehabilitació urbana de Malgrat Nord que es farà a partir de la Diagnosi encarregada a la Diputació de Barcelona i de la participació necessària o la modificació del POUM i el Pla Especial de les Mines de Can Palomeres, la persistència en la desembocadura de la riera, la rotonda de l'Avinguda de Països Catalans o la ruta de la Tourdera. D'altres accions com la novació en el concepte de cultura o la revisió del Pla Local de Joventut, les brigades joves, la creació d'un Centre Obert per a Joves, els camins escolars, entre d'altres.  

Els 10 objectius presentats són els següents:
  •  Obertura de l'Avinguda Mediterrània i connexió amb el carrer St. Elm. El projecte està redactat i s'haurà de revisar per tal d'adaptar-lo a la realitat i possibilitats d'avui. La seva despesa s'inclourà en el pressupost del 2018. 
  • Nou Passeig Marítim de Malgrat de Mar. El projecte està redactat i s'ha de procedir a la seva revisió en tant manquen aspectes per nosaltres fonamentals com, per exemple, el carril bici. També pensem que cal avaluar la idoneïtat dels materials de construcció, les lluminàries, ... Aquest projecte serà finançat per l'Ajuntament (part del superàvit d'aquest any i el següent) i en més gran mesura pels titulars de les finques del Passeig. La nostra previsió és iniciar el projecte a l'Octubre del 2018.
  • Construcció d'una pista polivalent. Es pretén un espai per entitats culturals i esportives i per tots els usos adients i populars. El cost d'aquest equipament es farà a través de la subvenció de la Mesa de Concertació de la Diputació de Barcelona.
  • Establiment de l’oficina d’atenció ciutadana (OAC). En el pressupost del 2018 s'inclourà aquesta despesa i s'executarà en aquell any. En l'actualitat s'està treballant en l’estructuració de l'espai i la planificació de la formació dels treballadors que l'ocuparan.
  • Pla d'acció de grafittis, pintades i tags. Aplicació progressiva de les mesures propostes d’actuació de l'informe redactat per la Taula de Treball que es va crear a l'efecte. La neteja també és un repte que aquest govern vol endegar.
  • Canvi i millora dels espais infantils de diverses places. Es compta amb més de 90.000 euros per aquestes millores que provenen del pressupost corrent i superàvit. Es volen espais amb jocs innovadors, respectuosos i inclusius.
  • Comptadors solidaris d'aigua. Entenem aquesta mesura com a necessària i unificadora de drets bàsics, alhora pretén possibilitar un treball amb les famílies que es puguin trobar en situació de greu vulnerabilitat. Els comptadors solidaris garanteixen l'accés universal de l'aigua i el pagament del rebut dependrà de la capacitat econòmica de la família segons els paràmetres de serveis socials.
  • Programa d'habitatge d'inclusió social i servei de mediació de lloguer  social. Gestió de 5 habitatges de lloguer per donar resposta a les famílies que estan en risc d’exclusió. El seu cost és d’entre 20.000 i 30.000 €. La signatura està prevista aquest any per iniciar la feina a principis de l’any 2018. El servei de mediació ja està funcionant i la desenvolupa el tècnic d’habitatge, consisteix en la mediació entre el titular de l’habitatge i l’arrendatari i/o ocupant. 
  • Redacció del mapa del Patrimoni i creació del Consell Històric del poble de Malgrat. Entenem el mapa de patrimoni com un element de coneixement, promoció i protecció de la nostra identitat, de dignificació de les nostres arrels, de les nostres tradicions. La creació del consell històric és una possibilitat real ja que partim de grans historiadors amb moltes ganes de treballar pel poble
  • Treballar per la consolidació de la Pilona. Estudi de l'adequació del projecte de consolidació a les necessitats d'avui i de la seva catalogació com a bé d'interès local 

Consulteu aquí el document íntegre dels 10 objectius prioritaris


El govern de Malgrat dóna a conèixer 10 compromisos pel 2017 i 2018
Blanesaldia.com 2/5/2017


EL GOVERN PROMET UN NOU PASSEIG MARÍTIM
Elmalgratenc.com 2/5/2017


El govern quadripartit de Malgrat de Mar -JxM, ERC, PDECat i CUP- ha anunciat la reforma del Passeig Marítim. La seva millora parteix del projecte redactat el 2013, que abans s’haurà de revisar i actualitzar ja que “manquen aspectes per nosaltres fonamentals com, per exemple, el carril bici”, s’ha indicat. A més, s’ha assenyalat la necessitat d’avaluar prèviament els materials que s’hauran utilitzar durant els treballs de millora, així com el sistema d’enllumenat, jardineria i mobiliari urbà, entre d’altres.
La reforma del Passeig Marítim de Malgrat de Mar té un cost de més de 6 milions d’euros i s’ha previst finançar-lo amb el superàvit resultant dels anys 2017 i 2018 i a través de les contribucions especials que hauran de pagar els propietaris de finques de la zona. El govern local vol iniciar els treballs de cara al mes d’octubre de 2018, s’hagi resolt o no el projecte pendent per a urbanitzar el tram final de la riera, s’ha subratllat.