dissabte, 20 de maig de 2017

Ajuda per identificar cants de Reineta meridional (Hyla meridionalis)

M'han demanat que pengi el cant de la Reineta meridional (Hyla meridionalis) perquè no saben lo que escolten per la nit al costat de casa i creu que ho poden ser.

Aprofito per incloure aquest dos vídeos d'en Pedro Luna de l'any 2010 a Palafolls: el cant de la Reineta i el de Gripau corredor (Epidalea calamita) per si es tracta d'aquesta espècie...canto hyla meridionalis
pedroluna 5 jul. 2010

reineta cantando en palafollscanto de bufo calamita
pedroluna 27 jun. 2010

bufo calamita cantando en cultivos de palafolls


I recupero 3 entrades...

On poder comparar els cants de Reinetes, Gripaus corredors i Granotes verdes, les 3 espècies més comunes.

On també comparar-los amb el Tòtil comú (Alytes obstreticans) i el Xot (Otus scops).

On poder comparar totes les espècies de la Tordera.