dilluns, 15 de maig de 2017

Riu Tordera al seu pas pel Torho (Tordera) 15/5/2017


Aquest matí en ullada ràpida a la Tordera al seu pas pel Torho (Tordera)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

1 Milà negre (Milvus migrans) riu amunt
4 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 parelles a 2 sorrals diferents. 1 covant al terra
2 Perdius roges (Alectoris rufa)
no volen tot i estar a prop, possible niu proper
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
2 Tudons (Columba palumbus)
2 Gaigs (Garrulus glandarius)
1 Picot verd (Picus viridis)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
1 Trist (Cisticola juncidis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Corriol petit (Charadrius dubius)...

Algunes imatges de la Tordera a l'alçada del Torho (Tordera)...