dilluns, 15 de maig de 2017

Illa del riu (Tordera) 15/5/2017


Aquest matí pel pipican de Tordera... perdó... volia dir per la bassa del Life i camps propers de l'illa del riu (Tordera)...

1 Gripau comú (Bufo spinosus)
unes 10 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades
desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi) escoltades

1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
1 Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) adult
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

mínim 11 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Teixidors (Remiz pendulinus)
1 volant amb plomissol d'àlber (crec) al bec però ni he vist cap niu ni he aconseguit veure a on es fiquen
1 Aligot comú (Buteo buteo)
5 Gavians argentats (Larus michahellis)
mínim 1 Xot (Otus scops)
1 Cornella negra (Corvus corone)
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 2 parelles
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
mínim 3 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
mínim 2 Rasclons (Rallus aquaticus)
Trists (Cisticola juncidis)
2 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 Enganyapastors (Caprimulgus europaeus), aixecat
mínim 7 Oriols (Oriolus oriolus)
1 Cucut (Cuculus canorus)
2 Abellerols (Merops apiaster)
1 Puput (Upupa epops)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
2 Picots verds (Picus viridis)
uns 8 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Tudó (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
2 Tórtores (Streptopelia turtur)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)
mínim 5 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
unes 10 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
unes 10 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
4 Mallerengues carboneres (Parus major)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
mínim 5 Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Falciots negres (Apus apus)

Gripau comú (Bufo spinosus)...

Algunes imatges de l'illa del riu (Tordera)...