diumenge, 14 de maig de 2017

Ocells reproductors al viaducte de l'autopista C-32 sobre la Riera de Santa Susanna 14/5/2017 Antoni Abad. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Antoni Abad d'avui 14/5/2017 dels ocells reproductors al viaducte de l'autopista C-32 sobre la Riera de Santa Susanna...

2 Orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica)
4 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
mínim 10 Falciots negres (Apus apus)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)

Per la zona també...

mínim 2 Oriols (Oriolus oriolus)
mínim 1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Merles (Turdus merula)
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)

I a Can Jordà...

2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
2 Gaigs (Garrulus glandarius)
Tudons (Columba palumbus)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
mínim 2 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
mínim 1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
mínim 4 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
mínim 1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
mínim 1 Bruel (Regulus ignicapilla)
mínim 1 Mallerenga carbonera (Parus major)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Antoni Abad