dissabte, 25 de març de 2017

Desembocadura i tram final de la Tordera 25/3/2017 Antoni Abad. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Antoni Abad d'avui a la desembocadura i tram final de la Tordera...

1 Paràsit gros (Stercorarius skua)
Comentari: direcció sud, i perseguint gavians
1 Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Merles (Turdus merula)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
9 Corriols petits (Charadrius dubius)
1 Puput (Upupa epops)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Trist (Cisticola juncidis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Antoni Abad