dissabte, 25 de març de 2017

Sobre la Riera de Repiaix (Breda) 24/3/2017 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

El Repiaix és dls últims llocs de la plana on els mamífers ncara troben tranquil·litat. Cal evitar-ne l'arranjament.

La riera del Repiaix rep les aigües fecals de Breda, que arriben a composar +50% del seu cabal impossibilitant la superv. d'amfibis i peixos