dissabte, 25 de març de 2017

Entre Tordera i Palafolls 24/3/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà entre Tordera i Palafolls (riu?) d'aquest divendres 24/3/2017...

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus) femella
uns 20 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Becadell comú (Gallinago gallinago)
Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
Tords comuns (Turdus philomelos)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà