dilluns, 20 de març de 2017

Riu Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva) 19/3/2017


Aquest diumenge 19/3/2017 per la Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva), i tot i el Rave amb música electrònica a saco durant tot el recorregut...

mínim 96 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
mínim 1 Serp d'aigua (Natrix maura)
1 serp sense identificar entre la vegetació
2 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus) adults
uns 10 Dragons comuns (Tarentola mauritanica)
unes 20 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis), arreu

milers de capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu
unes 25 Granotes pintades (Discoglossus pictus)

1 Guineu, guilla (Vulpes vulpes)
Pelatge lluent, creua el riu i la llera sorrenca a l'alaçada de La Júlia cap a l'herbassar
uns 8 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
4 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 Gambes roges vulgars (Tringa totanus)
3 Xivites (Tringa ochropus)
1 Xivitona (Actitis hypoleucos)
8 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 2 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), dins el riu
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
1 Cuereta groga (Motacilla flava)
mínim 6 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Puput (Upupa epops)
1 Colltort (Jynx torquilla), al terra
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
mínim 2 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
uns 15 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 3 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
1 Verdum (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Rossinyols bords (Cettia cetti)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Granota verda ibèrica (Pelophylax perezi)...

Granota pintada (Discoglossus pictus)...

capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Algunes imatges del riu Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...