dimarts, 21 de març de 2017

Sobre el Port de Tossa de Mar i sobre els càmpings de Blanes 19/3/2017

Copio només uns fragments sobre el Port de Tossa i els càmpings de Blanes de l'article en format entrevista. podeu llegir-lo sencer a l'enllaç...

AGUSTÍ SERRA DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
“Els ajuntaments determinen el model urbanístic”
El Punt Avui 19/3/2017

“Ara es tracta de fer una planificació urbanística més vinculada a la lògica territorial i no a la municipal”

“Qui ha de dirimir el tema és el jutge, i en funció del que dictamini s'haurà d'actuar”

“Els ajuntaments determinen el model urbanístic” Foto: ANDREU PUIG.

(...)

A Tossa volen fer un port. És viable? Es pot fer?

El port no sé si és viable, ja que no és competència d'aquesta direcció general, però el que no és viable és l'actuació urbanística en una sèrie de parcel·les i un tema hoteler. No és viable perquè estem parlant d'un espai protegit, entre d'altres, pel plantejament territorial. I, encara que no estigués protegit, estaríem reincidint en aquest model que ja hem comentat abans i que no és el que volem. Una cosa és actuar sobre el que ja està preestablert en els planejaments urbanístics, i l'altra són els de nova actuació. Òbviament, el que no farem és facilitar-ho. Primer, perquè no ho podem fer, ja que el planejament territorial així ho limita, i segon, perquè la lògica urbanística i de l'ordenació territorial fa que aquest sòl sigui no ocupable des del punt de vista dels aprofitaments.

A Blanes hi ha tota la problemàtica pels càmpings...

És un tema complex i hi estem treballant des d'un àmbit genèric. A Catalunya hi ha 267 càmpings, i molts dels quals tenen problemes de compatibilitat urbanística amb relació a funcions vinculades a la inundabilitat. Des de fa uns quants anys, a partir d'un grup de treball en què també hi ha la direcció general de Turisme, s'està treballant per esbrinar com es pot gestionar el risc. En el cas de Blanes, el problema d'inundabilitat d'algun d'aquests càmpings és el que va originar l'anul·lació del POUM per sentència del TSJC. Estem treballant per esclarir com podem limitar el flux preferent, una qüestió vinculada al nou reglament hidràulic del ministeri, que va ser aprovat a finals de desembre. I, en funció d'això, hem de veure com els podem regularitzar. Hi treballarem d'una manera molt activa amb els ajuntaments i amb el sector, i d'una manera molt transversal amb totes les administracions que hi participen.

(...)